โปรแกรม .net ระบบอ่านข้อมูลหน้าเว็บ และส่ง sms email อัตโนมัติ

โปรแกรม .net ระบบอ่านข้อมูลหน้าเว็บ และส่ง sms email อัตโนมัติ

  • ระบบจะทำการ login เข้าเว็บไซต์ counterservice เพื่ออ่านข้อมูลการจ่ายเงินอัตโนมัติ
  • ระบบทำการดึงเบอร์โทรศัพท์ของข้อมูลที่จ่ายเงินแล้ว เพื่อมาส่ง SMS เพื่อแจ้งข้อมูลการชำระเงินให้กับลูกค้าอัตโนมัติ
  • ระบบทำการเก็บ log การส่ง SMS
  • ระบบจะส่ง Email ในแต่ละวัน แนบไฟล์ log ของการส่ง SMS
  • ระบบจะส่ง Email แจ้งเตือนทันที เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น ไม่สามารถส่ง SMS ได้
  • มีไฟล์ config ให้แก้ไข Email ที่จะใช้รับส่ง แก้ไข username password ต่างๆ ได้
  • โปรแกรมสามารถเปิดเองอัตโนมัติเมื่อ start เครื่อง
  • ทุกขั้นตอน เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ไม่ต้องใช้คนในการทำงานใดๆ
  • เขียนด้วย c# .net