เว็บไซต์ ระบบร้านขายเครื่องสำอาง พร้อมระบบ admin

เว็บไซต์ ระบบร้านขายเครื่องสำอาง พร้อมระบบ admin

มี Feature ครบถ้วน สามารถซื้อขายสินค้าได้ครบวงจร

 • เป็นระบบร้านขายของครบวงจร
 • เชื่อมต่อระบบจ่ายเงิน เช่น Paypal Paysbuy หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ระบบจัดการสินค้า รูป stock ราคา รายละเอียดสินค้า url ฯลฯ
 • ระบบเลือกการจัดส่งสินค้า
 • ระบบเลือกการจ่ายเงิน
 • ระบบหมวดหมู่สินค้า
 • ระบบแสดงสินค้า ค้นหา และเรียงลำดับ
 • ระบบ Checkout / ตะกร้าสินค้า
 • ระบบ Coupon
 • ระบบ Template
 • ระบบ Tax
 • ระบบ Admin

ฯลฯ