เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin
เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin

เว็บไซต์ ระบบร้านขายของ พร้อมระบบ admin

มี Feature ครบถ้วน สามารถซื้อขายสินค้าได้ครบวงจร

 • เป็นระบบร้านขายของครบวงจร
 • เชื่อมต่อระบบจ่ายเงิน เช่น Paypal Paysbuy หรือโอนเงินผ่านธนาคาร
 • ระบบจัดการสินค้า รูป stock ราคา รายละเอียดสินค้า url ฯลฯ
 • ระบบเลือกการจัดส่งสินค้า
 • ระบบเลือกการจ่ายเงิน
 • ระบบหมวดหมู่สินค้า
 • ระบบแสดงสินค้า ค้นหา และเรียงลำดับ
 • ระบบ Checkout / ตะกร้าสินค้า
 • ระบบ Coupon
 • ระบบ Template
 • ระบบ Tax
 • ระบบ Admin

ฯลฯ