เว็บไซต์ ระบบตลาดพยากรณ์ เพื่องานวิจัย

เว็บไซต์ ระบบตลาดพยากรณ์ เพื่องานวิจัย

  • ระบบตลาดเพื่อการพยากรณ์ เพื่องานวิจัย
  • ระบบภายในคล้ายกับการซื้อขายหุ้น โดยใช้ตัวหุ้นแทนตัวคำถาม ซึ่งมีสมมติฐานของงานวิจัยว่าราคาของหุ้นจะสะท้อนคำตอบของคำถามนั้นๆ
  • real time พร้อมกราฟแสดงราคาหุ้น
  • มีหน้า portfolio คล้ายกับหน้า portfolio ของหุ้น
  • มีเก็บสถิติงานวิจัยต่างๆ
  • มี logic การคำนวณที่ซับซ้อน 
ฯลฯ