เว็บไซต์คอนโด พร้อมระบบจัดการข้อมูลภายในคอนโด
เว็บไซต์คอนโด พร้อมระบบจัดการข้อมูลภายในคอนโด
เว็บไซต์คอนโด พร้อมระบบจัดการข้อมูลภายในคอนโด

เว็บไซต์คอนโด พร้อมระบบจัดการข้อมูลภายในคอนโด

  • จัดเก็บข้อมูลภายในคอนโดผ่านเว็บไซต์
  • หน้าแสดง room type แบบต่างๆ
  • หน้า admin สำหรับจัดการข้อมูลผู้เช่า
  • หน้า admin สำหรับจัดการข้อมูลเจ้าของร่วม
  • ระบบจัดการค่าน้ำ ค่าไฟ
  • ระบบสมาชิก
ฯลฯ