ระบบ workflow ด้วย drag&drop
ระบบ workflow ด้วย drag&drop

ระบบ workflow ด้วย drag&drop

  • สร้างระบบ workflow ผ่านหน้าเว็บ
  • สร้าง form สำหรับ map กับ workflow ที่สร้าง
  • user interface ใช้ง่าย เป็นแบบ drag and drop (ลาก-วาง)
ฯลฯ